Manga Silver Spoon tập 7, Detective Conan 79 và Fairy Tail 37 chiếm lĩnh top 3

Trong khi đó Tất cả 10 volume k-on-titan">Attack on Titan nằm trong top 32

Click để đọc thêm …