My Hero Academia, Black Clover cũng sẽ có sự kiện anime vào các ngày 27 tháng 11 và 4 tháng 12