Câu chuyện về cô gái luôn bị cả trường săm soi và nuôi trong mình mong ước vùng lên tìm lại chính mình.