Tạp chí Weekly Big Comics Spirits, do Shogakukan phát hành, sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 30 ngày ra đời của mình với các manga one-shot do các tác giả nổi tiếng sáng tác trong vòng sáu tuần kế tiếp

Trong chủ đề thứ 44 năm nay, được phát hành vào ngày thứ hai, Rumiko Takahashi đã sáng tác manga “Hoshi wa Sen no Kao” nói về …

click để xem thêm