Gồm có ví, chăn, ca và móc chìa khóa.

Click để đọc thêm…