Với hình mẹ con Thủy thủ Mặt trăng cùng các thủy thủ thuộc vòng năng lượng bên ngoài.

Click để đọc thêm…