có thật sự công bằng cho eba không khi mà kazama đến trước mặt và tỏ tình kèm theo lời nói chỉ sống được 1 năm như là ép buộc người ta phải làm bạn gái mình như vậy?

Click vào để đọc thêm…