Manga nói về cuộc gặp giữa một cô gái và người bạn trai lí tưởng-thừa cân đã được ra mắt vào tháng 10 năm 2015