Series ngoại truyện thứ 2 xoay quanh nhân vật Elma.