Volume 1 của manga k-on-titan">Attack on Titan đã giành vị trí số một trong top 20 tiểu thuyết hình tại các nhà sách Mỹ tháng 10 của Nielsen BookScan, vượt qua volume 1 của The Walking Dead Compendium.

Click để đọc thêm…