Nhà sản xuất Kensin, đơn vị cung cấp cho công ty Art of War vừa mới thông báo rằng họ sẽ tiếp tục phát hành bức tượng của Kentarou Miura trong manga Berserk