Tạp Chí CSmile Magazine là tạp chí chuyên mục về Anime – Manga. Trong đó bao gồm những nội dung, thông tin thú vị về Anime – Manga, Game, Cosplay, Figure, văn hóa Nhật Bản …Số đầu tiên đã được ra mắt tại Winter Convention 2013!

Click để đọc thêm…