Series TV này không phải là phần tiếp theo của anime trước hay dựa trên manga Mahōjin Guru Guru 2