Số 26 năm nay của tuần san Shonen Magazine phát hành đã thông báo vào thứ 4 rằng vào số tạp chí tới ra ngày 1 tháng 6 manga tennis Baby Steps của tác giả Hikaru Katsuki sẽ có một “thông báo quan trọng”.