Theo website Sugoren, đây là 9 dấu hiệu giúp con gái Nhật ngay lập tức nhận ra một gã otaku “quái gở.” Ngoài ra Surogen còn thu thập nhận định và ý kiến từ nhiều cô gái khác nhau để lập nên danh sách.

Sau đây là 1 số suy nghĩ của phụ nữ về việc này

Click để đọc thêm…