2PMWORKS và GARNI, nhãn hiệu thiết kế phụ tùng của Nhật, đã bắt đầu nhận các đơn đặt hàng trước dành cho bao da đựng danh thiếp có logo Quân đoàn Trinh sát bên trên, dành cho “Những binh sĩ sẵn sàng chấp nhận thử thách làm việc bên ngoài bức tường thành”.

Click để đọc thêm…