“[Ishihara cùng phe ông ta] liên tiếp đưa ra những phát biểu sai lệch thiếu chân thực . Lệnh cấm hoàn toàn mập mờ và chà đạp lên những thỏa thuận trước đây giữa các NXB và chính quyền Tokyo.”

10 NXB trong đó có Kodansha,Shogakukan và Kadokawa, tuyên bố họ sẽ không tham dự sau những đe dọa mà chính quyền Tokyo nhằm vào họ.

Click để đọc thêm…