Một bản chuyển thể anime cho bộ light novel “Black Bullet” của tác giả Shiden Kanzaki và họa sĩ minh họa Saki Ukai vừa được công bố tại Lễ hội kỷ niệm 20 năm thành lập Dengeki Bunko tổ chức vào ngày hôm nay.

Click để đọc thêm…