Một câu chuyện về 15 tên chưa rõ giới tính và học tại 1 ngôi trường chưa rõ nguồn gốc. Nhưng sau khi ra trường thì chắc chắn cũng sẽ là người thành đạt. 1 ngày đẹp trời, cả bọn bị nhốt ở trường k thể thoát ra đc. Nhưng có 1 cách duy nhất để thoát ra, là giết chết học sinh khác, (nghe có vẻ ghê ghê). Nhưng với điều kiện là k đc để ng khác biết là mình giết.

Click để đọc thêm…