Kobayashi 3+1

July 27, 2010 | | Anime - Manga, Manga

Phần thừa thãi có khi vừa khít cũng có khi rời ra đúng không.
Cậu chính là phần thừa thãi vừa khít đấy.

Click vào để đọc thêm…