Đầu tháng 8, hơn 20 mangaka đã tập trung tại trụ sở cũ của nhà xuất bản Shogakukan Inc. để tham gia một sự kiện vẽ.

Click để đọc thêm…