Sự kiện này tạo cho mọi người một sân chơi giải trí lành mạnh , vì thế chúng tôi đã tổ chức event này nhằm gắn kết mọi người lại, cùng giao lưu với chúng tôi, thử sức mình với những thành viên khác để chứng tỏ khả năng của mình. Bạn cũng cùng thử sức xem sao….Click để đọc thêm