DragonBall

July 24, 2010 | | Anime - Manga

Vâng! Dragon Ball là một bộ Shonen khá điển hình, tác giả đã lấy bối cảnh từ bộ tiểu thuyết “nổi tiếng” của trung quốc đó là “Tây Du Kí” chắc các bạn cũng chả lạ gì phải không…

Click vào để đọc thêm…