Có những câu chuyện mà bạn chưa được phép đọc nhưng bạn lại quá tò mò và thực sự muốn đọc. NXB đã ghi rõ rating nhưng có vẻ chả có ai để ý cả. Bạn thấy điều đó tác động đến bạn thế nào ? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm và suy nghĩ của bạn….

Click để đọc thêm