Câu chuyện hài của Norio Sakurai về ba người chị em sinh ba nhà Marui học lớp sáu.

Click vào để đọc thêm…