Tên game: Baldr Sky: Dive 1 “Lost Memory”
Tên gốc: BALDR SKY Dive1 “LostMemory”
Aliases: バルドスカイ, bsd1, Baldrsky
Độ dài: Very long (> 50 hours)
Rating: 18+ (sexual content)

Click vào để đọc thêm…