Những Anime m thích thì dàn nv chính là điểm để lại nhiều ấn tượng nhất, trong ZnT thì hầu như toàn bộ câu truyện tập trung quanh 4 nv chính, với những mỗi quan hệ, tính cách, chiều sâu tâm lý được tác giả phác họa đến mức hoàn mỹ.