Thế là mùa anime đầu năm của đông 2015 đã bắt đầu về, theo như cảm quan của #1 thì năm nào đây cũng dự đoán là mùa không có nhiều bộ để liệt vào hàng bom tấn cả.