Một hành trình trôi theo dòng số mệnh. Một cuộc chiến tốt xấu không định hình. Nỗi khát khao của con người. Sự tồn tại của tự nhiên. Giữa hai điều ấy chỉ tồn tại mỗi tai ương?

Click để đọc thêm…