Ngày nảy ngày nay, mà cũng không phải, ngày sảu ngày sau, có một cậu bé tên Nôbita, ý nhầm, tên là Raishin, cùng với một chú mèo máy tên Đôrêmon, à lộn, một cô búp bê tên Yaya, và từ đó hai người sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời.

Click để đọc thêm…