Loại: TV
Số tập: Chưa rõ
Tình trạng: Đang tiến hành
Khởi chiếu: 10.04.2014 – ???
Nhà sản xuất: White Fox, NBCUniversal Entertainment
Thể loại: Comedy, Loli, Manga Slice of Life

Click để đọc thêm…