Một tên thất phu vô tích sự, ̶y̶̶ế̶̶u̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶í̶ được trời thương (hay đúng ra là ông nội nó thương) tặng cho một cuốn bí kiếp cua gái đã thất truyền lâu nay. Từ đó y hành tẩu trên giang hồ và ra tay chiếm đoạt tình cảm v̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶x̶̶á̶̶c̶ của những thiếu nữ.

Click để đọc thêm…