[VNFS] Anime Spring 2014

April 11, 2014 | | Anime, VNFS

Vậy là một mùa anime nữa lại tới.
Và dĩ nhiên là không thể thiếu những dự định dịch thuật cho mùa mới rồi

Click để đọc thêm…