“0” là quá khứ, “1” là tương lai, “Hiện tại” chẳng thấy đâu
Đây là lý luận không thể chối bỏ.
Open the eyes (Hãy mở mắt ra)
Trước vô số những đường thẳng song song , lựa chọn là báng bổ
Thậm chí ngờ vực chính sự “tồn tại” của chúng ta
Trước cảnh tượng phản chiếu bên ngoài đang hội tụ vào đôi mắt

Click để đọc thêm…