Em muốn gặp lại anh, em luôn mơ ước một điều như vậy.
Biết bao đêm dài thao thức đợi chờ.
Đằng sau bóng hình và ánh sáng anh để lại… là những lần em khóc vì nhớ anh.

Click  để đọc thêm…