Ghost in the Shell: Arise prequel anime series sẽ tiếp tục vào tháng này cùng với “border:3 Ghost Tears” khởi chiếu tại các rạp phim Nhật Bản vào ngày 28 tháng 6.

Click để đọc thêm…