Nếu bạn đã bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp đặc biệt của sự kiện công chiếu 200-ft k-on-titan">Attack on Titan 3D, trang blog Gigazine của Nhật đã upload một số video về sự kiện được quay từ những nơi thích hợp.

Click để đọc thêm…