Phần 6 về loạt phim Monogatari, từ quyển 9 của light novel viễn tưởng NisiOisin với câu chuyện “Suruga Devil (Ác quỷ Suruga)”, là phần được tách ra từ anime mùa 2 chuyển thể từ light novel và được dự tính vào năm 2014.

Click để đọc thêm…