Linh vật Kyoco-tan của Học viện Máy tính Kyoto xuất hiện chớp nhoáng.

Click để đọc thêm…