Tiếp tục hưởng ứng sự kiện đầu tiên tổ chức vào tháng Ba, tòa nhà Diver City Tokyo Plaza tại Odaiba, Tokyo quyết định tổ chức show diễn hình ảnh thứ hai ngay trên thân tượng RX-78-2 Gundam cao 18 mét đặt ngay trước tòa nhà. Show diễn này mang tên “G-Party 35 Rise!” và sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 31 tháng Tám.

Click để đọc thêm…