Không nghi ngờ gì khi Kemono Friends trở thành tác phẩm thành công nhất năm 2017.