Shana, thợ săn với thanh kiếm rực lửa là anime hết sức kinh điển. Và vì quá nổi tiếng nên không cần ghi nhiều

Click để đọc thêm…