Torrent: [VNFS] Rou Kyuu Bu!

September 17, 2012 | | Anime, VietSub

Anime về các bé loli chơi bóng rổ. Các bé ngày nay lớn nhanh quá nên mới tiểu học thôi đã lắm trò, còn anh main huấn luyện viên thì không biết nhận dạy các bé vì tinh thần thể thao hay vì các bé.

Click để đọc thêm…