Tốt bụng, nhà giàu, lúc nhỏ đào hoa nên giờ anh ấy có rất nhiều gái theo. Nhưng khổ nổi anh ấy xơi em nào vì… trong “bọn nó” có 1 đứa là… em gái!

Click để đọc thêm…