Torrent: [VNFS] Chuu Bra!!

September 19, 2012 | | Anime, VietSub

Anime về cô gái thành lập hội nguyên cứu abc. Trong đó abc là một vật hết sức gần gủi đối với các bạn gái. Một anime rất bổ ích cả nghĩa trong sáng lẫn đen tối.

Click để đọc thêm…