Câu chuyện cảm động về tình bạn giữa 6 người gặp lại sau nhiều năm. Nếu đã xem anime này, hãy cố xem đến cuối.

Click để đọc thêm…