Không phải bàn cãi về độ nổi tiếng của anime này. Dù từ năm 2006 nhưng cho đến hiện nay, đâu đó trong những anime khác, huyền thoại được lặp lại.

Click để đọc thêm…