Là movie của Gundam 00. Bộ gundam hay vật vã và cực kỳ nổi tiếng.

Click để đọc thêm…