Anime toàn các bé khó đỡ, biết vậy thôi là được rồi. Mà hình như là Shoujou-ai đấy nhá… chuẩn bị giấy chùi máu mũi đi. Nói chung là các bé rất khó đỡ (phải lặp lại).

Click để đọc thêm…