Dựa theo một game nổi tiếng, cốt truyện sâu lắng, cảm động, dễ lấy nước mắt.

Click để đọc thêm…